آزادی سه شهروند بازداشت‌شده‌ در ارومیه و مریوان با تودیع وثی...

ماف نیوز: یک روحانی بازداشت‌شده در ارومیه به نام حسن جنگخواه پس از اتمام مراحل بازجویی از یکی از بازداشتگاههای امنیتی در‌ این شهر آزاد شد. او روز ۲۹ مرداد در پی انتقاد از مقامات جمهوری اسلامی در فضای مجازی بازداشت شده بود. همزمان دو شهروند بازداشت‌شده در مریوان‌ به ...