غرق‌شدن دو کولبر در رودخانه‌ای مرزی در ارومیه...

ماف نیوز: دو کولبر در رودخانه‌‌ای در میان ارتفاعات مرزی شهرستان ارومیه غرق شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸، دو کولبر از اهالی روستای انبی از توابع ترگور ارومیه در حین کولبری در رودخانه‌ی مرزی جرمی منتهی به روستای برده سور غرق شده ...