دو شهروند بازداشتی کرد در تهران با تودیع وثیقه آزاد شدند...

ماف نیوز: دو شهروند بازداشت‌شده از اهالی سنندج به نامهای فرزین رستمی و شاهپور حبیبی با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شدند. این افراد روز چهارم دی‌ماه در شهرستان دماوند بازداشت و پس از ده روز به زندان اوین منتقل شده بودند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر ...

انتقال سه شهروند بازداشت‌شده‌ی کرد در دماوند به زندان اوین...

ماف نیوز: سه شهروند بازداشت‌شده‌ی کرد در دماوند به نامهای فرزین رستمی، فرامرز قاسمی‌آذر و شاهپور حبیبی به زندان اوین منتقل شدند. تاکنون اتهام مطروحه علیه این افراد مشخص نشده است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، سه شهروند بازداشت‌شده از اهالی سنندج به نامهای “فرزین رستمی” فرزند علی، ...

بازداشت یک شهروند کرد از سوی نیروهای امنیتی در شهرستان دماون...

ماف نیوز: یک شهروند کرد از اهالی سنندج که از چند سال پیش ساکن شهرستان دماوند از توابع استان تهران می‌باشد، از سوی نیروهای امنیتی در دماوند بازداشت و به مکان نامشخصی منتقل شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، شب چهارشنبه ۴ دی‌ماه ۱۳۹۸، "فرزین رستمی" ساکن شهرستان ...