یک شهروند اهل کرمانشاه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد...

ماف نیوز: یک شهروند اهل کرمانشاه به نام فرشاد بیگی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، هفته‌ی گذشته یک شهروند به نام "فرشاد بیگی" از اهالی کرمانشاه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. [caption ...