ادامه‌ی بازداشت و بازجویی از دو فعال مذهبی در اطلاعات ارومیه...

ماف نیوز: دو فعال مذهبی اهل ارومیه به نام‌های حامد علی مشکوه و فرشاد جهش از روز چهارشنبه ۱ مرداد سال جاری در بازداشت و بازجویی اداره‌ی اطلاعات این شهر به سر می‌برند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، دو فعال مذهبی اهل ارومیه از روز چهارشنبه ۱ مرداد ...