کرمانشاه؛ یک فعال مدنی در دادگاه انقلاب تبرئه شد...

ماف نیوز: یک فعال مدنی به نام فرشته چراغی در دادگاه انقلاب کرمانشاه تبرئه شد. او دو بار در آبان و آذرماه ۹۸ و یک بار دیگر هم در آبان‌ماه ۹۶ مرتبط با تجمعات اعتراضی مردم احضار و یا بازداشت ‌شده بود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، یک ...