مغازه داران بانه ای خواهان بازشدن مرزها هستند...

  ماف نیوز: مغازه داران بانه ای در جلوی فرمانداری این شهرستان اعتصاب کرده و به آنها اعلام شد: باید تا سه روز دیگر منتظر نتیجه نهایی باشند.    به گزارش ماف نیوز، امروز صبح طی اعتصاب مغازه داران،  همگی به اتفاق در جلوی درب اداره ی فرمانداری شهرستان بانه به نشانه اعتراض ...