احضار و بازجویی از یک شهروند از سوی اطلاعات سنندج...

ماف نیوز: یک شهروند اهل شهرستان سنندج به اداره‌ی اطلاعات این شهرستان احضار و مورد بازجویی قرار گرفت. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز پنجشنبه ۷ مردادماه ۱۴۰۰، یک شهروند اهل شهرستان سنندج به اداره‌ی اطلاعات این شهرستان احضار شد و ساعاتی مورد بازجویی قرار گرفت. بر اساس این ...