احضار مدیرمسئول یک پایگاه خبری به دادستانی پاوه...

ماف نیوز: فرهاد صالحی مدیر پایگاه خبری تحلیلی "سلام پاوه" به دادستانی پاوه احضار شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، "فرهاد صالحی" مدیرمسئول سایت سلام پاوه طی تماسی تلفنی از سوی مدیر دفتر دادستان پاوه مطلع شده است که باید جهت پاره‌ای از توضیحات به دفتر دادستانی پاوه ...