فرهاد صحراپیما در زندان ارومیه دست به اعتصاب غذا زده است...

ماف نیوز: فرهاد صحراپیما زندانی سیاسی محبوس در بند کارگران زندان ارومیه که ششمین سال از دوره هفت ساله‌ی حبس خود را سپری می‌کند، با اشاره به اینکه شرایط آزادی زودهنگام را دارد، در اعتراض به عدم موافقت دادگاه با درخواست خود دست به اعتصاب غذا زده است. به گزارش مرکز ...