بیگلری: کرمانشاه شهری با صادرات و‌ فروش کلیه...

ماف نیوز: رئیس انجمن بیماران کلیوی استان کرمانشاه گفت: «تنها شهری در ایران هستیم که کلیه فروش و صادر میکنیم.» به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان به نقل از طلوع، حسین بیگلری رئیس انجمن بیماران کلیوی استان کرمانشاه طی گفتگویی با بیان صادرات کلیه در این استان گفت: ...