بیش از دو ماه بازداشت و بی خبری از یک شهروند در مریوان...

ماف نیوز: از بیش از دو ماه پیش، هیچ اطلاعی از یک شهروند بازداشت‌شده در مریوان به دست نیامده است. اتهام مطروحه علیه او مرتبط با احزاب کرد مخالف نظام عنوان شده است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، با گذشت بیش از دو ماه از بازداشت «فرید پژوهی» ...