تجمع کارگران فولاد زاگرس مقابل استانداری در سنندج...

  ماف نیوز: تجمعات کارکری در کردستان استمرار داشته و کارگران خواهان رسیدگی به اوضاع شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، همزمان با سفر یک روزه حسن روحانی به کردستان، کارگران بیکار شده کارخانه فولاد زاگرس قروه، در مسیر عبور او مقابل ساختمان استانداری در سنندج تجمع کرده و ...