حبس قانونی مختار اسدی پایان یافته است...

ماف نیوز: با احتساب روزهای بازداشت پیش از صدور حکم، حبس یک‌ساله‌ی «مختار اسدی» فعال صنفی معلمان کردستان اتمام یافته است اما با این وجود، وی همچنان در زندان به سر می‌برد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، مختار اسدی فعال صنفی معلمان کردستان که از بابت اتهام «تبلیغ ...