فواد عجمی جهت اجرای حکم راهی زندان سقز شد...

ماف نیوز: فواد عجمی متهم سیاسی اهل سقز جهت تحمل ۱ سال حبس تعزیری راهی زندان این شهر شد. او از بابت اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام به حبس تعزیری محکوم شده است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، اوایل مهرماه ١٤٠٠، یک شهروند اهل ...