بازداشت دو شهروند در کرمانشاه و ارومیه از سوی نیروهای امنیتی...

ماف نیوز: نیروهای امنیتی در شهرستانهای کرمانشاه و ارومیه دو شهروند را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. اتهام مطروحه علیه این افراد «همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نطام» عنوان شده است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز شنبه ۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۷، یک شهروند به ...