جسد یک بازداشتی در جوانرود به خانواده‌اش تحویل داده شد...

ماف نیوز: جسد یک بازداشتی در شهرستان جوانرود در استان کرمانشاه به خانواده‌اش تحویل داده شد. بازداشت وی از سوی نیروی انتطامی صورت گرفته بود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، جسد «قباد اعظمی» فرزند حسن که روز ۹ اسفند ۱۳۹۶ توسط نیروی انتظامی شهرستان جوانرود بازداشت شده و ...