مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان: در رابطه با بازداشتیهای قر...

  ماف نیوز: حکم دستگاه قضایی حکومت ایران در ارومیه که طی آن یک شهروند اشنویه‌ای به اعدام و شش تن دیگر به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند، ناعادلانه تلقی شد.   مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، حکم صادره از سوی شعبه یکم دادگاه انقلاب ارومیه برای هفت شهروند اشنویه‌ای را ناعادلانه ...