اعدام یک شهروند کرمانشاهی همزمان با رهایی دو تن در سنندج و‌ ...

ماف نیوز: یک شهروند کرمانشاهی با اتهامات مربوط به جرائم مواد مخدری در اصفهان اعدام شد و همزمان دو زندانی در سنندج و ارومیه با گذشت اولیای دم از اعدام رهایی یافتند. این دو تن در پرونده‌های جداگانه‌ای به اتهام قتل عمد به اعدام محکوم‌ شده بودند‌. به گزارش مرکز دموکراسی ...