اعدام قریب‌الوقوع یک زندانی متهم به قتل عمد در زندان سنندج...

ماف نیوز: اجرای حکم قصاص یک زندانی متهم به قتل عمد در زندان سنندج قریب‌الوقوع می‌باشد. خانواده‌ی این زندانی محکوم به قصاص نفس، تاکنون نتوانسته‌اند رضایت ولی دم را کسب کنند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، به خانواده‌ی یک زندانی متهم به قتل عمد در زندان مرکزی سنندج ...