قطع‌شدن 2 دست و تخلیه‌ی یک چشم نوجوان 12 ساله بر اثر انفجار ...

ماف نیوز: بر اثر انفجار مین در پیچون از توابع منطقه کلاترزان سنندج منجر به قطع دو دست و تخلیه‌ی یک چشم نوجوان 12 ساله ژنینی شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان به نقل از زریوار خبر، روز جمعه 21 اردیبهشت ۱۳۹۷، بر اثر انفجار مین به جای ...