هشت متهم سیاسی در دادگاه انقلاب اشنویه محاکمه شدند...

ماف نیوز: هشت متهم سیاسی اهل شهرستان اشنویه در دادگاه انقلاب این شهر مورد محاکمه قرار گرفتند. این افراد زمستان ٩٩ به اتهام عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف نظام بازداشت و پس از مدتی با اتمام مراحل بازجویی با تودیع وثیقه آزاد شده بودند. به گزارش مرکز دموکراسی و ...

جبرئیل شعبانی و لقمان طاهری به زندان اشنویه منتقل شدند...

ماف نیوز: جبرئیل شعبانی و لقمان طاهری دو شهروند بازداشت‌شده‌ی اهل اشنویه با اتمام مراحل بازجویی از یکی از بازداشتگاه‌‌های امنیتی در ارومیه به زندان اشنویه منتقل شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز جمعه ٢٢ اسفندماه ١٣٩٩، دو شهروند بازداشت‌شده‌ی اهل اشنویه به نامهای "جبرئیل شعبانی" و ...

آزادی یک شهروند بازداشتی اهل اشنویه همزمان با انتقال ۱۲ تن ب...

ماف نیوز: یک شهروند بازداشت‌شده‌ی اهل اشنویه با تودیع وثیقه آزاد شده و همزمان دوازده بازداشتی دیگر جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاه‌‌های امنیتی در ارومیه منتقل شده‌اند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی روزهای گذشته یک شهروند بازداشت‌شده‌ی اهل اشنویه به نام "جمال محالی" با اتمام مراحل ...

سه شهروند اهل اشنویه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت‌ شدند...

ماف نیوز: سه شهروند اهل اشنویه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز جمعه ۱۰ بهمن‌ماە ۱۳۹۹، سه شهروند اهل اشنویه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. تلگرام ماف نیوز هویت این افراد "جمال محالی" ...