سومین کولبر در سال جدید قربانی شد

ماف نیوز: دو کولبر سردشتی براثر شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی دچار جراحت شده و راهی بیمارستان گردیدند. یک کولبر هم در اثر انفجار مین در سقز دچار مصدومیت شدید شده است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، شامگاه شنبه ۴ فروردین‌ ۱۳۹۷، گروهی از کولبران در مرز سردشت در ...