کشته‌ و زخمی‌شدن چهار کولبر در مرزهای پیرانشهر...

ماف نیوز: در مناطق مرزی پیرانشهر، یک کولبر در اثر شلیک نیروهای هنگ مرزی جان خود را از دست داد و دو تن هم دچار جراحت شدند. در حادثه‌ای دیگر در همین شهرستان، یک کولبر در اثر تعقیب و گریز از سوی این نیروها بر روی مین رفته و یکی ...