زخمی‌شدن یک کولبر در مناطق مرزی ارومیه از سوی نیروهای مرزبان...

ماف نیوز: یک کولبر در مناطق مرزی ارومیه از سوی نیروهای مرزبانی مورد شلیک مستقیم قرار گرفته و زخمی شد. این نوزدهمین کولبری است که از ابتدای شهریور تاکنون در مناطق مرزی کشته و یا زخمی می‌شود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز جمعه ۲۳ شهریور ۱۳۹۷، گروهی ...