بازداشت کوتاه‌مدت یک شهروند آلمانی در ایران...

ماف نیوز: یک شهروند تبعه‌ی آلمان که از مدتی پیش به ایران مسافرت کرده بود، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده و پس از اتمام بازجوییها به آلمان بازگردانده شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، اخیرا یک گردشگر آلمانی به نام "ماری زوفی" در شهر اصفهان از سوی ...