زخمی‌شدن یک کولبر در مناطق مرزی ارومیه از سوی نیروهای مرزبان...

ماف نیوز: یک کولبر در مناطق مرزی شهرستان ارومیه در پی گشودن آتش از سوی نیروهای مرزبانی از ناحیه‌ی پشت دچار مصدومیت شدید شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، یک کولبر به نام «مامش علی‌زاده» از اهالی منطقه‌ی ترگور ارومیه که راهی ارتفاعات مرزی دالامپر بود، در میان ...