آزادی یک بازداشتی در پیرانشهر با تودیع وثیقه...

ماف نیوز: یک بازداشتی در پیرانشهر با تودیع وثیقه به صورت موقت آزاد شد. او به اتهام «همکاری با یکی از احزاب کُردی» از سوی نیروهای وزارت اطلاعات در شهرستان پیرانشهر بازداشت شده بود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷، «مامش محمدپور» پس از ...

بازداشت دو شهروند در پیرانشهر در طی چند روز...

ماف نیوز: نیروهای وزارت اطلاعات دو شهروند را در فاصله‌ی یک هفته در شهرستان پیرانشهر بازداشت کردند. اتهام این افراد «همکاری با یکی از احزاب کُردی» بوده است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۶، یک شهروند پیرانشهری به نام «مامش محمدپور» از سوی نیروهای ...