احضار و بازجویی چندساعته‌ از امام جمعه‌ی یکی از مساجد کردستا...

ماف نیوز: نایب امام جماعت یکی از مساجد سنندج، از سوی اداره‌ی اطلاعات این شهرستان برای ساعاتی احضار و مورد بازجویی قرار گرفت. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز دوشنبە ١٣ خرداد ۱۳۹۸، ماموستا "عبدالقدوس حسینی“ نایب امام جماعت مسجد سرهنگ سنندج ساعاتی در ادارە‌ی اطلاعات این شهرستان ...