یک متهم سیاسی از اهالی سنندج در دادگاه تجدیدنظر تبرئه شد...

ماف نیوز: مبین الله‌ویسی از اهالی شهرستان سنندج که پیش از این به اتهام "همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام" بە سه ماه حبس محکوم شده بود، در دادگاه تجدیدنظر تبرئه شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، دادگاه تجدیدنظر کردستان "مبین الله‌ویسی" را از بابت حکم ...