یک متهم سیاسی در کرمانشاه به حبس محکوم شد...

ماف نیوز: مجید امیدی از اهالی شهرستان کرمانشاه به اتهام "همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام" از سوی دادگاه انقلاب به سه ماه حبس محکوم شد. او بهار سال جاری بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجویی با تودیع وثیقه آزاد شده بود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق ...