کشته و زخمی‌شدن چهار کولبر در مناطق مرزی شهرستانهای مختلف...

ماف نیوز: طی یک هفتە‌ی گذشتە سه کولبر در مناطق مرزی شهرستانهای پیرانشهر، سردشت و سقز در پی شلیک نیروهای سپاه پاسداران زخمی شده‌اند. همزمان یک کولبر در مناطق مرزی شهرستان ماکو هدف شلیک نیروهای مرزبانی ترکیه قرار گرفته و جان خود را از دست داد. به گزارش مرکز دموکراسی و ...