بازداشت دو شهروند در ارومیه و سنندج از سوی نیروهای امنیتی...

ماف نیوز: دو شهروند در شهرهای ارومیه و سنندج از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی روزهای گذشته یک شهروند به نام "ادریس محمدی" از سوی نیروهای امنیتی در ارومیه بازداشت شده است. تلگرام ماف نیوز یک منبع مطلع در ...