یک کولبر در مناطق مرزی خوی زخمی شد...

ماف نیوز: در پی تیراندازی نیروهای مرزبانی در شهرستان مرزی خوی به سوی جمعی از کولبران، یک کولبر زخمی شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی روزهای گذشته نیروهای مرزبانی خوی بر روی جمعی از کولبران آتش گشودند و در نتیجه یک کولبر به نام "مجید عظیمی" 26 ...