زخمی‌شدن دو کولبر از سوی نیروهای سپاه پاسداران در چالدران...

ماف نیوز: دو کولبر در دو مورد جداگانه در ارتفاعات مرزی شهرستان چالدران هدف تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران قرار گرفته و به شدت زخمی شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز پنجشنبه ۱۹ دی‌ماه ۱۳۹۸، نیروهای سپاه پاسداران در ارتفاعات مرزی شهرستان چالدران به سوی گروهی از کولبران ...