یک کولبر دیگر در مرز ارومیه دچار جراحت شد...

ماف نیوز: شلیک نیروهای مرزبانی ارومیه، جراحت شدید یک کولبر دیگر را در پی داشت. این هشتمین کولبری است که طی سال جاری قربانی می‌شود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، گروهی از کولبران در مرز ارومیه مورد هجوم نیروهای مرزبانی قرار گرفتند که ...