انتقال یک وکیل به زندان سنندج همزمان با آزادی دو بازداشتی...

ماف نیوز: یک وکیل دادگستری از اهالی بوکان به زندان مرکزی سنندج منتقل گردید. همزمان دو تن از بازداشتیهای تجمعات «نه به گرانی» در سنندج و ایلام با تودیع وثیقه آزاد شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز پنجشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶، «طاهر توحیدی» وکیل دادگستری و ...