کشته‌شدن دو کولبر در مناطق مرزی شهرستان خوی از سوی نیروهای س...

ماف نیوز: شلیک مستقیم نیروهای سپاه پاسداران بر روی کولبران در منطقه‌ی الند از توابع خوی، کشته‌شدن دو کولبر را در پی داشت. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹، گروهی از کولبران در اطراف روستای کرکوش از توابع شهرستان خوی در کمین نیروهای سپاه ...