سه شهروند بازداشت‌شده‌ی اهل مریوان با تودیع وثیقه آزاد شدند...

ماف نیوز: سه شهروند بازداشت‌شده در شهرستان مریوان پس از اتمام مراحل بازجویی، با تودیع وثیقه آزاد شدند. این افراد به صورت جداگانه طی آبان ماه سال جاری بازداشت شده بودند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، سه شهروند بازداشت‌شده‌ی اهل روستای سردوش از توابع مریوان پس از اتمام ...