محسن عزیزی با تودیع وثیقه موقتا آزاد شد...

ماف نیوز: محسن عزیزی شهروند بازداشتی اهل اشنویه با تودیع وثیقه آزاد شد. او روز چهارشنبه ۲ تیرماه، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز پنجسنبه ۳ تیرماه ۱۴۰۰، "محسن عزیزی" شهروند اهل اشنویه با تودیع وثیقه موقتا از یکی از بازداشتگاههای امنیتی ...

اشنویه؛ محسن عزیزی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد...

ماف نیوز: روز چهارشنبه ۲ تیرماه، محسن عزیزی شهروند اهل اشنویه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز چهارشنبه ۲ تیرماه ۱۴۰۰، "محسن عزیزی" شهروند اهل اشنویه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. گفته می‌شود نیروهای امنیتی در اشنویه بدون ارائه‌ی ...