آزادی دو شهروند بازداشت‌شده در مریوان همزمان با استمرار بازد...

ماف نیوز: دو شهروند بازداشت‌شده‌ در مریوان با تودیع وثیقه به صورت موقت آزاد شدند و همزمان از سه شهروند بازداشت‌شده‌ی دیگر در این شهرستان اطلاع دقیقی به دست نیامده است. اتهام مطروحه علیه این افراد «همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام» عنوان شده است. به گزارش مرکز دموکراسی ...

بازداشت یک شهروند در مریوان همزمان با انتقال یک بازداشتی به ...

ماف نیوز: انتقال یک شهروند بازداشت‌شده‌ی مریوانی از بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات سنندج به زندان عمومی مریوان همزمان شد با بازداشت یک شهروند دیگر توسط نیروهای امنیتی. اتهام مطروحه علیه این افراد مرتبط با احزاب کرد مخالف نظام عنوان شده است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، شامگاه یکشنبه ۲۷ ...

آزادی یک بازداشتی در مریوان همزمان با بازداشت پنج شهروند در ...

ماف نیوز: یک شهروند بازداشت‌شده در شهرستان مریوان با تودیع وثیقه آزاد شده و همزمان یک شهروند دیگر در این شهرستان بازداشت شد. در سنندج هم چهار فعال مدنی و محیط زیستی بازداشت شده‌اند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز پنجشنبه ۳ آبان ۱۳۹۷، «کاروان احمدی» ۲۶ ساله ...

انتقال شش بازداشتی شهرستان مریوان به بازداشتگاه اداره‌ی اطلا...

ماف نیوز: شش تن از بازداشتیهای شهرستان مریوان که به «ارتباط با یکی از احزاب کرد مخالف نظام» متهم شده‌اند، جهت بازجویی به بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات سنندج منتقل شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، شش شهروند مریوانی شامل چهار تن از اهالی روستای نی به نام‌های «محمد پروازه» ...

بازداشت هفت شهروند در مریوان، ارومیە و سنندج...

ماف نیوز: نیروهای وزارت اطلاعات در شهرهای مریوان، ارومیه و‌ سنندج به صورت جداگانه هفت شهروند را با اتهاماتی مرتبط با احزاب کرد مخالف نظام بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز پنجشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷، سه تن از اهالی روستای نی ...