محمدامین عبداللهی در رابطه با پرونده‌سازی جدید تفهیم اتهام ش...

ماف نیوز: محمدامین عبداللهی، زندانی سیاسی کُرد محبوس در زندان مرکزی بیرجند در دادگاه عمومی بیرجند از بابت تعلل در بازگشت به زندان پس از اعزام به مرخصی تفهیم اتهام شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، اخیرا زندانی سیاسی «محمدامین عبداللهی» در دادگاه عمومی بیرجند در رابطه با ...