بازداشت هشت شهروند در شهرهای مختلف از سوی نیروهای امنیتی...

ماف نیوز: هشت شهروند به صورت جداگانه در شهرهای بوکان، ماکو، چالدران، شوط و بازرگان توسط نیروهای وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران بازداشت شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، هفته‌ی گذشته یک شهروند به نام "فؤاد وکالتی" از اهالی شهرستان ماکو توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و از ...