دادگاه محمدصادق احمدی‌نیا به صورت غیابی برگزار شد...

ماف نیوز: جلسه‌ی دادگاه رسیدگی به اتهامات محمدصادق احمدی‌نیا شهروند ساکن سنندج به صورت غیابی در دادگاه انقلاب این شهر برگزار شد. وی پیش از این روز چهارشنبه ۱۰ شهریورماه سال جاری با شکایت وزارت اطلاعات به دادگاه انقلاب این شهر احضار شده بود. به گزارش دموکراسی و حقوق بشر کردستان، ...

آزادی پنج شهروند بازداشتی، صدور حکم برای یک تن و احضار یک شه...

ماف نیوز: آزادی پنج شهروند بازداشت‌شده در شهرهای ارومیه و سنندج همزمان شد با صدور حکم یک سال حبس برای یک فعال محیط زیست در پاوه و احضار یک شهروند دیگر جهت اجرای حکم در سنندج. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز پنجشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۸، “جلال سورمان” ...