انتقال یک بازداشتی اهل نقده به زندان مرکزی این شهر...

ماف نیوز: یک شهروند بازداشت‌شده‌ از اهالی شهرستان نقده به نام محمدطاهر حسین پور پس از اتمام بازجوییها، از یکی از بازداشتگاههای امنیتی در ارومیه به زندان نقده منتقل شد. وی مردادماه سال جاری با اتهاماتی مرتبط با یکی از احزاب کرد مخالف نظام بازداشت شده بود. به گزارش مرکز دموکراسی ...