بازداشت و بازجویی از ۸ فعال مذهبی در سنندج؛ تداوم بازداشت شش...

ماف نیوز: از ابتدای ماه رمضان دست‌کم ۸ فعال اهل سنت در سنندج به دلایل نامعلومی بازداشت شده‌اند. دو تن از این افراد پس از اتمام مراحل بازجویی موفتا آزاد شده‌اند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، از ابتدای ماه رمضان دست‌کم ۶ فعال مذهبی به نامهای "پیمان ...