آزادی موقت پنج شهروند اهل مریوان با تودیع وثیقه...

ماف نیوز: پنج شهروند بازداشت‌شده‌ی اهل مریوان به نامهای پشتیوان پرتو و عبدل پرتو، حامد دادستان، محمدعلی دادستان و حمدی دبستانی آزاد شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز سه‌شنبه 6 آبان 1399، دو شهروند بازداشت‌شده‌ی اهل مریوان به نامهای "پشتیوان پرتو" و "عبدل پرتو" با اتمام مراحل ...