محمد آرغا با تودیع وثیقه از زندان ماکو آزاد شد...

ماف نیوز: محمد آرغا شهروند بازداشتی اهل شهرستان شوط با تودیع وثیقه از زندان ماکو آزاد شد. وی روز چهارشنبه ۲۵ فروردین ماه، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی با اتمام مراحل بازجویی به زندان ماکو منتقل شده بود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، یک شهروند بازداشتی ...

شوط؛ محمد آرغا از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد...

ماف نیوز: محمد آرغا اهل شهرستان شوط از سوی نیروهای امنیتی در این شهرستان بازداشت و جهت بازجویی به محل نامعلومی منتقل شده است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۰، یک شهروند اهل شهرستان شوط به نام “محمد آرغا” از سوی نیروهای امنیتی در ...