یک شهروند بازداشتی اهل سروآباد با تودیع وثیقه آزاد شد...

ماف نیوز: اکرم (محمد) ادوایی شهروند بازداشت‌شده‌ی اهل سروآباد با اتمام مراحل بازجویی و پس از تودیع وثیقه موقتا آزاد شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۹، یک شهروند بازداشت‌شده‌ی اهل سروآباد به نام "اکرم (محمد) ادوایی" با تودیع وثیقه موقتا از زندان مریوان ...