احضار چهار فعال حوزه‌های مختلف در کردستان از سوی ارگانهای ام...

ماف نیوز: احضار سه فعال حقوق بشری به اطلاعات سپاه سنندج همزمان شد با احضار یک فعال مذهبی شهرستان بانه به دادگاه ویژه‌ی روحانیت همدان. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران در سنندج از طریق تماسی تلفنی، سه فعال حقوق بشری به نامهای «اجلال قوامی»، ...